Cyfrol 157, GWANWYN 2016

Stori a Chwedl

  • MANON STEFFAN ROS
  • LLŶR TITUS
  • TWM MORYS
  • ROBIN LLYWELYN
  • SIONED PUW ROWLANDS
  • KAREN OWEN
  • ALYS CONRAN
  • WILIAM OWEN ROBERTS
Stori a Chwedl

Stori a Chwedl yw rhifyn olaf cylchgrawn Taliesin yn ei ffurf bresennol. Daw’r gyfrol werdd fel chwa o awyr iach i ddenu’r gwanwyn o’i drwmgwsg ac i ddiddanu tanysgrifwyr a darllenwyr brwd fel ei gilydd.

Ceir yma ddehongliadau chwe llenor i chwedlau sy’n tarddu o wledydd amrywiol ar draws y byd, a lluniau trawiadol gan yr artist John Abell i gyd-fynd â hwy. Cawn yma hefyd ryddiaith gan Robin Llywelyn, Gerwyn Wiliams, Jon Gower a Wiliam Owen Roberts; erthyglau gan Angharad Wynne, Gwen Saunders Jones ac Alys Conran; a cherdd gan Glenys Mair Roberts. Yn yr adran Gair a Llun y tro hwn, Karen Owen sy’n trafod gwaith y bardd o India Kutti Revathi.